FIZIO KLINCI

Program Fizio Klinci omogućava najmlađim članovima da uživaju u sportsko-rekreativnim aktivnostima, u prijatnom ambijentu FIZIO Centra, uz stručan tim ljudi, koji u svom radu sa decom pokazuju visok stepen kreativnosti, posvećenosti, odgovornosti i brige o individualnim sposobnostima, afinitetima, uzrastu i potrebama dece.

Za decu, vežbanje predstavlja fizičku aktivnost uz zabavu, koja doprinosi razvijanju preciznosti, koordinacije pokreta, elastičnosti kompletnog tela, eksplozivnosti, osećaja za povezanost muzike i pokreta kroz igru, kao i kreativnog odnosa deteta prema samom sebi i svetu koji ga okružuje.

Pažljivo osmišljene fizičke vežbe, prilagođene uzrastu, sposobnostima i potrebama mališana, poboljšavaju snagu, podižu energiju, samopouzdanje i, uopšteno govoreći, daju dobar temelj zdravlja za ceo život. Deca koja su u što većem vremenskom periodu uključena u sportske aktivnosti, imaju razvijenije fizičke sposobnosti, veci stepen socijalizacije i daleko kvalitetniju adaptaciju na stresne situacije, koje ih neminovno čekaju tokom odrastanja i života. Kao najznačajniji benefit kontinuranih treninga, stručnjaci FIZIO Centra navode sticanje radnih navika i razvoj detetovih potencijala i kapaciteta, kako mentalnih, tako i fizičkih. Pored uživanja u redovnim vežbama, deca koja su fizički aktivna imaju bolji san i bolje se nose sa fizičkim i emotivnim izazovima.

Posebno kreirane vežbe korektivne gimnastike koje je FIZIO Centar osmislio za najmlađe članove doprinose:
• Razvijanju mišićnog i koštanog tkiva;
• Usavršavanju koordinacije i motoričkih sposobnosti;
• Razvijanju pravilnog držanja tela;
• Korekciji niza lakših funkcionalnih telesnih deformiteta;
• Kontroli telesne mase;
• Smanjenju rizika od pojave dijabetesa tipa 2;
• Regulisanju krvnog pritiska i nivoa holesterola u krvi;
• Razvoju kreativnosti kroz igru i pokret;
• Bolji odnos prema životu.

Korektivna gimnastika se može primenjivati kao osnovna samostalna metoda za spečavanje lošeg držanja i za korekciju niza lakših funkcionalnih telesnih deformiteta koji se mogu otkloniti jačanjem insuficijetnih mišića i mišićnih grupa.

Korektivna gimnastika predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intezitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje. Vežbe imaju za cilj povećanje snage mišića, povećanje amplitude pokreta i poboljšanje koordinacije pokreta.

Ako jedan od roditelja ili oboje imaju ravna stopala, neki od deformiteta grudnog koša ili kičmenog stuba velika je verovatnoća da će i dete imati iste probleme. Pod povećanim rizikom su i deca koja su prerano prohodala, imaju prekomernu telesnu težinu, fizički su neaktivna, imaju loše navike u držanju. Deformiteti mogu da se jave i u pubertetu, kada deca naglo rastu i razvijaju se a u isto vreme u školi nemaju organizovanu i redovnu fizičku aktivnost. Vežbe iz programa korektivne gimnastike imaju za cilj da spreče nastajnje mogućih deformiteta i obezbede pravilan razvoj deteta, ili da koriguju i spreče dalju progresiju postojećih deformiteta. Vežbe direktno utiču na mišiće i zglobove, ali i na organizam u celini. Ciljano se jača slaba i isteže skraćena muskulatura. Kod deformiteta grudnog koša i kičmenog stuba obavezno se rade i vežbe disanja.

U okviru našeg Centra za rad sa decom bavimo se prevencijom i korekcijom patologija lokomotornog aparata kod dece, kao i prevencijom poremećaja posture (lošeg držanja) dece svih uzrasta, od beba, preko dece školskog uzrasta i adolescenata. Tehnike koje se koriste u radu sa decom su tehnike istezanja, jačanja, savlađivanje ravnoteže kroz sve položaje (ležeći, četvoronožni, klečeći, stojeći, itd.), PNF tehnike, Vojta i Bobath tehnika, itd.

Ciljnim vežbama mogu se uspešno korigovati deformiteti kao što su: torticolis, kriva stopala (varus i valgus), plitke čašice kukova, spušteni svodovi i ravna stopala, X noge, O noge, loše držanje, skolioza, kifoza, lordoza, i slično.